We need to understand the impact of culture
to improve our communication skills and do business in a more effective way.

Impact van cultuur op de werkvloer

Als je in een internationale omgeving werkt, loop je vrijwel dagelijks tegen miscommunicaties aan. Deze misverstanden onstaan vaak, omdat iedereen de situatie vanuit zijn eigen oogpunt beoordeelt en niet weet hoe iemand anders diezelfde situatie vanuit zijn oogpunt bekijkt.

Voorbeeld:

Ik heb een training over interculturele communicatie gegeven aan 7 HR-managers, die afkomstig waren uit Finland, Duitsland, Zweden, Polen, Bulgarije en Frankrijk. De grootste uitdaging in de communicatie met collega's vonden de deelnemers  unaniem 'deadline'.

Er bleek in de groep erg veel irritatie en onbegrip te zijn, omdat sommigen de deadline altijd haalden en anderen nooit. Tijdens de training hebben we samen op basis van de theorieën van Geert Hofstede en Richard Lewis het begrip deadline vanuit verschillende culturen besproken. De deelnemers hebben geleerd de situatie vanuit verschillende culturele oogpunten te bekijken en zo meer begrip gekregen voor hun collega's. Daarmee was de weg open voor het zoeken naar een passende oplossing, waarin iedereen zich kan vinden en rekening wordt gehouden met de verschillende situaties, waarin een ieder zich bevindt.

Na afloop van de training waren de HR-managers zich bewust geworden van de impact van verschillende culturen op hun internationale samenwerking. Het belangrijkste agendapunt op hun volgende samenzijn was het vinden van een oplossing en het analyseren van andere misverstanden. Daarmee was de eerste stap naar een effectievere samenwerking gezet.

Lopen jullie binnen je eigen werkomgeving ook tegen communicatieve problemen aan en willen jullie graag weer met plezier een effectie samenwerken? Neem dan contact met me op. Ik kom graag geheel vrijblijvend langs om samen te bespreken of ik iets voor jullie kan betekenen.

Services

Hierboven heb ik één van de vele voorbeelden gegeven, hoe groot de impact van cultuur op communicatie kan zijn. 

Er zijn nog talloze verschillende situaties te beschrijven, waarin cultuur op de één of andere manier een belangrijke rol speelt in je organisatie of je eigen functie als bedrijfsleider, teamleider of werknemer. Hieronder zie je een overzicht van de services, die ik jullie kan bieden om jullie probleem op te lossen. De inhoud en kosten van de services worden volledig afgestemd op de wensen behoeften van jullie bedrijf, team of werknemer(s).

Internationalisering

'Internationalisering' services zijn bedoeld voor bedrijven, die hun markt uit willen breiden naar het buitenland. Hierbij zullen ze tegen een nieuwe zakencultuur en vele valkuilen aanlopen. 

Doel van deze service is het internationaliserings-proces soepel en effectief te laten verlopen en valkuilen te vermijden. Tijdens de training(en) zullen de deelnemers verschillende situaties en uitdagingen vanuit de andere zakencultuur beleven, deze leren te intepreteren en er een oplossing voor te zoeken.

Dankzij ons wereldwijde netwerk van gequalificeerde coaches kan de training over willekeurig welke zakencultuur verzorgd worden.

Internationalisering

'Internationalisering' services zijn bedoeld voor bedrijven, die hun markt uit willen breiden naar het buitenland. Hierbij zullen ze tegen een nieuwe zakencultuur en vele valkuilen aanlopen. 

Doel van deze service is het internationaliserings-proces soepel en effectief te laten verlopen en valkuilen te vermijden. Tijdens de training(en) zullen de deelnemers verschillende situaties en uitdagingen vanuit de andere zakencultuur beleven, deze leren te intepreteren en er een oplossing voor te zoeken.

Dankzij ons wereldwijde netwerk van gequalificeerde coaches kan de training over willekeurig welke zakencultuur verzorgd worden.

Integratie

Integratieservices zijn bedoeld voor bedrijven, die buitenlandse werknemers in dienst nemen of hebben en ernstige communicatieproblemen ondervinden.

Doel van de integratieservice is zowel de bedrijfsleiding als de werknemers te begeleiden en inzicht in elkaars standpunten te geven. Door samen de schouders eronder te zetten en je bewust te zijn van hoe de andere partij de problemen ervaart, is een oplossing in zicht. 

Bij integratie gaat het om een proces, waarbij beide partijen hun steentje bijdragen om de buitenlanders goed te laten integreren. Dit vergt daarom tijd, inzet en goede begeleiding van buitenaf.

Zakendoen in een vreemde taal

Nederlanders staan in het buitenland bekend om hun bereidheid de taal van hun zakenpartner te spreken. Voor zakelijke gesprekken is deze kennis echter vaak niet toereikend. 

Doel van deze service is te leren hoe in een vreemde taal zakelijke gesprekken te voeren en degelijke presentaties te geven. Hierbij zullen ook de culturele uitdagingen in beschouwing worden genomen. De cursus wordt voor de Engelse en Duitse taal aangeboden. 

Standaard taalcursussen worden aangeboden voor:

  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Fins
  • Nederlands voor buitenlanders. 

Naar of uit het buitenland

Deze service is bedoeld voor werkgevers, die werknemers tijdelijk naar het buitenland sturen of die specialisten vanuit het buitenland in dienst nemen. In beide gevallen gaat het om werknemers, die in een voor hen cultureel nieuwe werkomgeving aan de slag gaat. 

Doel van deze service is om het aanpassingproces voor zowel de werknemer als zijn partner en/of gezin zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zij zullen tijdens dit proces, vanaf de voorbereiding tot en met het settelen in de nieuwe omgeving, persoonlijk worden ondersteund.  De precieze inhoud van de ondersteuning zal in goed overleg met zowel de werkgever als de betreffende werknemer nader worden bepaald.

Dankzij een degelijk netwerk van collega's, kunnen deze services wereldwijd worden aangeboden.

Organisatie Cultuur

Deze service is bedoeld voor organisaties, waar interne veranderingen plaats hebben gevonden of zullen vinden, waardoor er een nieuwe bedrijfscultuur aan het ontstaan is. 

Doel van deze service is het veranderingsproces naar een nieuwe bedrijfscultuur voor zowel de bedrijfsleiding als het personeel zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

In samenwerking met de bedrijfsleiding zal er een analyse gedaan worden van de huidige en de gewenste bedrijfscultuur. Op basis van deze analyse zullen zowel de bedrijfsleiding als de werknemers d.m.v. workshops begeleid worden om gezamenlijk de gewenste bedrijfscultuur ook daadwerkelijk te realiseren.